درمان های ناباروری با روش انتقال سلول جنسی

درمان های ناباروری با روش انتقال سلول جنسی
0 ۱۸۸

درمان های ناباروری با روش انتقال سلول جنسی (گیفت و زیفت)

در برخی موارد ناباروری، اسپرم و تخمک نمیتوانند مرحله لقاح و گذر از لوله فالوپ را پشت سر بگذارند. در حالت طبیعی، در این مرحله باروری باید اتفاق بیفتد و اولین مرحله تقسیم سلولی شروع شود. با تکنولوژی های کمک به باروری، احتمال لقاح در لوله های فالوپ را میتوان بهبود بخشید.

اولین مرحله از هر یک از این درمانها، تحریک تخمک گذاری یا ابر تخمک گذاری (superovulation) است. در این روش هورمونهایی به بدن زن تزریق میشود تا تخمدانها را به تولید چندین تخمک ترغیب کند.

 

  • روش انتقال گامت به داخل لوله فالوپ یا گیفت GIFT: در این روش چندین تخمک از تخمدانها جمع آوری میشود. سپس این تخمکها همراه با اسپرم مورد نظر، در لوله منعطف باریکی به نام کاتتر قرار داده میشوند. گامتها (تخمک و اسپرم) با استفاده از عمل جراحی لاپاراسکوپی به داخل لوله های فالوپ تزریق میشوند. این کار تحت بیهوشی صورت میگیرد. در این روش تخمک در لوله فالوپ بارور میشود نه در آزمایشگاه.
  • روش انتقال زیگوت به داخل لوله فالوپ یا زیفت ZIFT: در این روش آی وی اف (بارور سازی داخل آزمایشگاه) و گیفت با هم انجام میشوند. تعداد تخمکها با روش معمول افزایش یافته و سپس جمع آوری میشوند و با استفاده از آ وی اف با اسپرم در آزمایشگاه ترکیب میشوند. تخمکهای بارور شده که زیگوت نام دارند پس از اندکی تقسیم سلولی، با روش لاپاراسکوپی به لوله های فالوپ انتقال داده میشوند و در آنجا خود به رحم منتقل میشوند. هدف این است که زیگوت در رحم لانه گزینی کرده و شروع به تقسیم و رشد کند.
  • انتقال پروست (PROST): این روش مشابه زیفت است و در آن بارور سازی در آزمایشگاه صورت میگیرد اما تخمک بارور شده پیش از این که تقسیم سلولی در آن شروع شود به لوله های فالوپ انتقال داده میشود.

شرایط من پس از درمان ناباروری با روش انتقال سلول جنسی چگونه است؟

به طور کلی درمانهای شامل تکنولوژیهای کمک به باروری همراه با میل و اشتیاق شدید به باروری هستند بنابراین هیجانی که از نتایج احتمالی آن به دست می آید، باعث میشود احساس خوبی داشته باشید.

تحریک تخمک گذاری با هورمون، نیاز به آزمایش خون منظم و نظارت پیاپی پزشک دارد. همچنین معمولا هر روز باید آمپول  هورمونی را تزریق کنید. برخی از تزریقها ممکن است دردناک باشند.

پس از انتقال سلول جنسی با لاپاراسکوپی، مرخص میشوید و به خانه برمیگردید. معمولا ظرف کمتر از یک هفته میتوانید به فعالیتهای معمول خود برگردید.

 

در چه شرایطی درمان ناباروری با روش گیفت (انتقال گامت به لوله فالوپ) توصیه میشود؟

  • ناباروری بدون علت وجود دارد و این روش درمانی از نظر پزشک برای شرایط شما مناسب است و بیمه نیز آن را پوشش میدهد
  • زوج به دلایل مذهبی مایل نیستند باروری تخمک در خارج از بدن انجام شود

برای انتقال گامت یا زیگوت به لوله های رحم، باید حداقل یک لوله فالوپ عملکرد سالمی داشته باشد.

 

موفقیت این روش چقدر است؟

روش گیفت و زیفت هنوز به اندازه ای رایج نشده اند که بتوان میزان موفقیت قطعی آنها را مشخص کرد.

 

خطرات و عوارض درمان ناباروری با این روش چیست؟

عوارض احتمالی مربوط به لاپاراسکوپی (برای جمع آوری تخمک ها) شامل موارد زیر می باشد:

  • عفونت لگن
  • سوراخ شدن اندامهای داخلی
  • عوارض ناشی از بیهوشی

عوارض احتمالی ناشی از انتقال سلول جنسی (گیفت یا زیفت) عبارتند از:

  • چند قلویی (توجه داشته باشید که چند قلویی برخی خطرات را برای جنینها و مادر افزایش میدهد)

 

منبع uofm health

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.